вторник, 16 август 2016 г.

Валтер Р881. Изработване на чирените на рамата от орех и украса с миниатюрна дърворезба.

2. Галванични покрития:
           - позлатяване на подвижните части.
           - посребряване на затвора.


Няма коментари:

Публикуване на коментар